Typofrenia.gr

Αναζήτηση
Go to content

Main menu

Οροι Συνεργασίας

Χρ.πληροφορίες

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Α. Εφαρμογή
• Α1. Η παρούσα Σύμβαση καλύπτει αποκλειστικά τις συναλλαγές μέσω του κόμβου www.typofrenia.gr. Η typofrenia δε λειτουργεί σαν ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου, της εταιρείας ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ . Οποιεσδήποτε αποκλίσεις από αυτήν τη Σύμβαση πρέπει να επιβεβαιώνονται από την ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ εγγράφως. Οποιοιδήποτε άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις αποκλείονται ρητώς.
• Α2. Αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας Σύμβασης και όλων των όρων αυτής.
Β. Προσφορές - Παραγγελίες - Συμβόλαιο
• Β1. Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται εγγράφως μέσω διαδικτύου ή fax διά της συμπληρώσεως και αποστολής της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στον ιστότοπο www.typofrenia.gr ή 211-1839460 και είναι δεσμευτικές μόνον εφόσον έγιναν δεκτές με σχετική Επιβεβαίωση Παραγγελίας, η οποία καταγράφεται στα συστήματα της typofrenia.gr, εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλεται με e-mail κατόπιν υποβολής της παραγγελίας.
• Β2. Υποχρεούστε να ελέγξτε την Επιβεβαίωση Παραγγελίας και ενημερώστε αμέσως τη typofrenia (το αργότερο εντός 3 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης Επιβεβαίωσης Παραγγελίας) εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση.
• Β3. Πριν την αποστολή Φόρμας Παραγγελίας λάβατε γνώση των εξής στοιχείων:
§ Β3α. Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ισοτόπου δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ και εκτυπώσεις, εκτός αν αυτό αναφέρετε .
§ Β3β. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Γ. Τιμή και Όροι Πληρωμής
• Γ1. Τα Προϊόντα, οι τιμές, οι όροι αποστολής (τόπος, χρόνος κτλ) είναι αυτά που παρατίθενται στην Επιβεβαίωση Παραγγελίας σας. Η πληρωμή πραγματοποιείται πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας ή με έναν από τους παρακάτω τρόπους.
§ Γ1α. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, η παραγγελία σας αποστέλλεται αφού μας στείλετε με fax στο 211 – 1839460 υπ΄ όψιν ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ, το ονομαστικό καταθετήριο στο οποίο απαραίτητα θα πρέπει να αναφέρεται ως αιτιολογία ο αριθμός παραγγελίας (ο χρόνος παράδοσης εκκινεί από την ημερομηνία αποστολής του καταθετηρίου).
Οι αριθμοί λογαριασμών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι :
1. ΑΤΤΙΚΑ BANK αρ. λογαριασμού 56910778
2. ALPHA BANK αρ. λογαριασμού 183-002101-085504
§ Γ1β. Προκαταβολή 50% μετρητά και πριν την αποστολή των εμπορευμάτων κάνετε κατάθεση στον παραπάνω λογαριασμό το τελικό ποσό της παραγγελίας σας.
• Γ2. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται σε κάποιο προϊόν η τιμή που δημοσιεύουμε να μην ισχύει πλέον. Σε περίπτωση που παραγγείλετε προϊόν του οποίου η τιμή έχει αλλάξει, προ της χρέωσής σας και της παράδοσης θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την αλλαγή που έχει γίνει. Σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας αν δεν συμφωνείτε με τη νέα τιμή του προϊόντος.

Δ. Παράδοση - Κυριότητα - Κίνδυνος
• Δ1. Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν οπουδήποτε εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή και στο εξωτερικό. Τα προϊόντα θα σας αποσταλούν στον τόπο που μας έχετε υποδείξει στην Φόρμα Παραγγελίας με τον τρόπο που έχετε επιλέξει. Η αποστολή γίνεται μέσω του τρόπου που θα έχετε επιλέξει με την ανάλογη χρέωση εξόδων μεταφοράς. Αποστολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών.
• Δ2. Για το κόστος αποστολής υπεύθυνος της εταιρείας μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει, διατηρώντας από την πλευρά σας το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας αν διαφωνείτε με το κόστος αυτό, ή να επιλέξετε διαφορετικό τρόπο παράδοσης.
• Δ3. Ο χρόνος παράδοσης είναι κατά προσέγγιση. Η typofrenia , υπό την επιφύλαξη του όρου ΣΤ΄ , θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να σας αποστείλει τα προϊόντα εντός 10 εργασίμων ημερών.

E. Εγγύηση
• E1. Η typofrenia παρέχει εγγύηση και εγγυάται προστασία για τα προϊόντα τρίτων τα οποία μεταπωλεί.
• Ε2. Η typofrenia δεν παρέχει εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

ΣΤ. Ανωτέρα Βία
• ΣΤ1. Η typofrenia δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, προβλήματα των προμηθευτών , μεταφοράς , παραγωγής , διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των 3 μηνών, η παρούσα Σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση.

Ζ. Οι υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις σας ως Πελάτη
• Ζ1. Είστε υπεύθυνοι για:
§ Ζ1α. Την επιλογή του προϊόντος σας και την καταλληλότητά του για τους σκοπούς        σας.
§ Ζ1β. Τα έξοδα courier και ταχυδρομείου για τα τυχόν δείγματα που θα χρειαστείτε.
§ Ζ1γ.  Τα έξοδα courier και ταχυδρομείου για την παραγγελία σας εκτός αν ααυτό αναφέρετε διαφορετικά .

Η. Υπαναχώρηση - Επιστροφές Προϊόντων - Δικαιώματα Καταναλωτών
• Η1. Στην περίπτωση που όλα τα προϊόντα που αγοράσατε είναι αποδεδειγμένα ελαττωματικά κατά το διάστημα των πρώτων 10 ημερολογιακών ημερών έχετε δικαίωμα να τα επιστρέψετε. Η χρέωση επιστροφής επιβαρύνει τη typofrenia και θα γίνεται με τρόπο που θα συμφωνήσετε με τον αντιπρόσωπο της. Σε περίπτωση επιστροφής λόγω ελαττώματος δικαιούστε άμεση νέα παράδοση ή πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας αν το προτιμάτε.
• Η2. Εξαίρεση από το γενικό κανόνα των επιστροφών αποτελούν παραγγελίες που περιλαμβάνουν πρόσθετες εργασίες που γίνονται αποκλειστικά για εσάς και αποκλείουν τη δυνατότητα να πωληθούν στη συνέχεια σε άλλον. Επιστροφές σε κάθε περίπτωση γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλ. να φέρουν φθορές ή να έχει καταστραφεί η συσκευασία τους, μαζί με το τιμολόγιο πώλησης.
• Η3. Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων, την ποσότητα και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.


Θ. Τροποποίηση των όρων του παρόντος
Η typofrenia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

I. Ισχύον Δίκαιο - Δικαιοδοσία
Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών, και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

* Τα προϊόντα στις φωτογραφίες μπορεί να έχουν κάποια απόκλιση στα χρώματα λόγω φωτογραφίας.

Back to content | Back to main menu